Sunday, 25 June 2017

Ilmu Yang Bermanfaat

Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata :

"ILMU yang bermanfaat ialah ILMU yang menunjukkan pemiliknya kepada sifat tawadhuk, sentiasa bermujahadah, menjaga hati, menjaga anggota zahir dari melakukan maksiat, takut kepada Allah, berpaling daripada dunia dan penuntut dunia, menjauhi orang-orang yang mengasihi dunia, meninggalkan apa yang ada di dunia kepada ahli dunia, suka memberi nasihat kepada makhluk, baik perilaku terhadap makhluk, suka duduk bersama golongan fuqara', memuliakan kekasih-kekasih Allah dan menghadapkan diri kepada apa yang mereka utamakan..."

No comments:

Post a Comment